Přidáno 2. Prosinec, 2016
ISOVER vydal souhrnný sborník již 3 vydaných jednotlivých Katalogů tepelných vazeb. Sborník obsahuje celkem 126 konstrukčních detailů pro vnější stěny, střešní konstrukce a spodní stavbu.

ISOVER vydal souhrnný sborník již 3 vydaných jednotlivých Katalogů tepelných vazeb. Sborník obsahuje celkem 126 konstrukčních detailů pro vnější stěny, střešní konstrukce a spodní stavbu. Všechny detaily jsou ve třech odlišných nosných systémech - keramické zdivo, zdivo z vápenopískových cihel a dřevostavba. Vždy jsou uvedeny 3 tloušťky použité tepelné izolace vyhovující normové hodnotě součinitele prostupu tepla požadované, doporučené a doporučené pro pasivní domy a k tomu několik materiálových provedení. Souhrnný sborník Katalog tepelných vazeb I - III je k dostání zdarma na info@isover.cz.