Přidáno 3. Únor, 2016
Již v roce 2014 Isover spustil věrnostní a motivační program pro realizační firmy s názvem ISOVER KLUB. V něm více než 400 firem a živnostníků sbírá body za nákupy materiálů Isover, které může vyměnit za odměnu, a to jak praktickou, tak třeba dárek pro radost.

Začátkem letošního roku ISOVER uspořádal pro členy klubu sérii regionálních setkání v jednotlivých krajských městech pro navázání hlubšího a vzájemně prospěšného vztahu. Cílem bylo předat aktuální a podstatné informace o produktech, novinkách či systémových řešení, dále pak upozornit na úskalí v realizacích či změny v normách. Druhá část setkání pak byla věnována konkrétním dotazům z praxe s možností individuálních konzultací s techniky. Závěrem zástupci montážních firem obdrželi nabídku užší spolupráce v podobě členství v programu TOP Partner. To by do budoucna mělo přinést výhody oběma stranám.

Více na www.isoverklub.cz.