Přidáno 26. Říjen, 2016
Stejně jako v minulých letech i letos obdržel ADFORS CZ pozvánku na Burzu filantropie, které se účastní již od jejího počátku v Pardubickém kraji.

Ani tentokrát ADFORS nevynechal příležitost podílet se na neziskových projektech, které jsou o to zajímavější, že jejich tvůrci musí projít nelehkým procesem: vyplňováním formulářů, on-line hlasováním a nakonec i prezentací svého záměru před komisí složenou z donátorů. V tomto roce patřili k úspěšným Charita Svitavy i Moravská Třebová, skauti, lesní škola či Středisko rané péče z Pardubic. Přestože do závěrečného kola postoupily projekty, které nás na první pohled zcela nepřesvědčily, jejich výborné prezentace nakonec změnily náš názor. Lucie Vejačková a Monika Rambousková, naše „vyslankyně dobré vůle“ v tomto roce, se nakonec rozhodly rozdělit připravené zdroje mezi všechny prezentující projekty:

  • Sdružení rané péče v Pardubicích: Já chci také lyžovat, aneb lyžování pro děti s handicapem III.
  • Skauti Jevíčko: Ať je teplo nebo zima, ve wigwamu bude prima
  • Sdružení Naproti: Laskavárna Vám jde naproti, aneb Kudy k nám?
  • Sdružení Cestou spolu: Vybavení maringotky Lesní školy Stribog
  • Charita Svitavy: Auto pro lidi
  • Oblastní charita Moravská Třebová: Dobrá káva chutná 

Burzy filantropie se zúčastnili také zástupci Pardubického kraje a měst Litomyšl i Svitavy.