Přidáno 6. Listopad, 2015
Podpořit prodej výztužných mříží do asfaltu bylo cílem účasti ADFORS GlasGrid týmu na 23. Silniční konferenci v Plzni. Konference spojená s výstavou se letos konala 21. – 22. října a záštitu nad ní přijali i předseda vlády pan Bohuslav Sobotka a ministr dopravy pan Dan Ťok.

Výstavy se spolu s týmem ADFORS zúčastnil i zástupce společnosti RK Geofol, která je partnerem a zajišťuje pokládku GlasGrid mříží na stavbách. Během této výstavy se podařilo navázat nové kontakty s potencionálními zákazníky i projektanty, kteří do projektů zahrnují výztuž a jsou tak pro ADFORS velmi důležitým článkem pro nový obchod.