Jana Kusá

Jana Kusá - Sekurit

 

Pracovní pozice: Správce budov

Společnost: Sekurit

Klidně to opravím i sama

V Saint-Gobain Sekurit pracuji čtyři roky, začínala jsem jako asistentka a již skoro dva roky působím v týmu údržby jako správce budov. Byla to obrovská příležitost, ze které jsem měla velký respekt. Díky podpoře týmu jsem se rychle aklimatizovala.  

Mám pevné místo v plně mužském kolektivu čtyřiceti kolegů, ale nemusela jsem nikoho přesvědčovat o tom, že to jako žena zvládnu, i když jsem se posunula do naprosto jiné oblasti. V rámci našeho týmu jsme opravdu dobrá parta a to je při práci velmi důležité.

 

Jana Kusá
 
"Na mé práci mě baví rozmanitost činností a volnost při rozhodování."

Moje místo je v celé firmě, každý den musím řešit něco jiného se spoustou lidí, od výměny klik až po opravu vrat nebo střechy. Většinou to řešíme s kolegy, ale dost věcí musím zvládnout i sama.

Jsem ta, kdo se pohybuje v celém Sekuritu a zná celou firmu. Proto můžu říct, jak velká firma jsme, máme řád, standardy a jasné procesy. Přesto na druhou stranu naše firemní kultura není formální, ale přátelská.

Jana Kusá

 

 

 

Máme dobré vedení, které své práci rozumí a vím, že i do budoucna budu mít možnosti posunout se dál a to já určitě chci.