Spontánní žádost

Jestliže jste v seznamu otevíraných pozic nenašli tu pravou příležitost pro vás, je možné zde vyplnit spontánní žádost o zaměstnání. Ta bude rozeslána do všech našich společností. Nezapomeňte ale specifikovat, o jakou práci máte zájem – samostatné životopisy v tomto případě nebudou zcela vypovídající.

Zpráva pro nás

*

Osobní informace

*
*
*
*

Vzdělání

Jazyk

Zvolit znovu

Další informace a přílohy

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., divize Delegace, Weber, Isover, Rigips, Glassolutions, Ecophon, Abrasives zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9601 se sídlem Počernická 272/96, 108 03 Praha 10, IČ: 25029673, DIČ: CZ25029673, bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 8010-0408147663/0300 (příp. jeho zaměstnanci); Saint-Gobain PAM CZ s.r.o., IČO: 26692791, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87731 se sídlem Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr; Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., IČO: 00012661, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22416 se sídlem Litomyšl, Sokolovská 106, PSČ 57021 a Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o., IČO: 61856495, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31670 se sídlem Hořovice, Masarykova 1404, okres Beroun, PSČ 26801 pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely personálního oddělení za účelem náboru nových zaměstnanců.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.