Naše hodnoty

Naši firemní kulturu vyjadřují hluboce zakořeněné hodnoty:

Zásady chování

loajalita - naše hodnoty

PROFESIONALITA

RESPEKT K OSTATNÍM

INTEGRITA

LOAJALITA

SOLIDARITA

Zásady jednání

Zásady jednání

 

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

STAROST O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA

PRÁVA ZAMĚSTNANCŮ

Naším cílem je nulový počet případů pracovních nehod, nemocí z povolání, případů ekologických nehod a minimální dopad našich aktivit na životní prostředí.

 

 

Naše poslání je dáno tím, kým jsme. Více než 350 let naší historie, pozice v mnohých oborech našeho podnikání a zkušenost našich pracovních týmů nám umožňují, abychom při našem rozvoji přispívali k řešení základních problémů, jimž lidstvo v současnosti čelí, jako jsou klimatické změny, ochrana přírodních zdrojů či boj proti nerovnosti.

Jsme globální, ale zároveň lokální společností, která je pevnou součástí regionů, v nichž působí. Pomáháme v jejich rozvoji a přispíváme k tomu, aby byl svět spravedlivějším, otevřenějším, přívětivějším a dlouhodobě udržitelným místem pro život.

 

dock

 

 

 

Naše poslání je podtrženo činy. Ve všem, co děláme, myslíme na budoucnost. Společně s našimi zákazníky, dodavateli, zaměstnanci a dalšími partnery nás naše poslání vede ke snaze naplňovat individuální i celospolečenské potřeby a umožnit každému z nás žít kvalitnější život. Zároveň nás motivuje k inovacím, jejichž cílem je dosáhnout co největšího souladu člověka s přírodou, a zajistit tak udržitelnou budoucnost naší planety.