Přidáno 17. Srpen, 2016
Dne 26. července společnost Saint-Gobain Weber v Bratislavě slavnostně otevřela novou laboratoř kontroly kvality, výzkumu a vývoje (R&D). Otevření se zúčastnili Martin Greguš, Frank Hasselbarth, Udo Dudda, Benjamin Cadiou a kolegové z týmů R&D a nákupu ze Slovenska, České republiky a Maďarska.

Martin Greguš ve svém zahajovacím proslovu zdůraznil: "Nová laboratoř umožní kolektivu R & D přejít od kontrolních a zkušebních činností i k samostatnému vývoji nových výrobků, ke zlepšení vlastností a optimalizaci výrobních nákladů stávajících výrobků, které jsou v současných obtížných tržních podmínkách jedním z klíčových pilířů udržitelnosti výsledků naší společnosti."

Laboratoř tvoří centrální místnost, dvě místnosti pro ošetřování vzorků a kancelář. Je vybavena potřebným zkušebním zařízením určeným pro všechny segmenty výroby. Tato laboratoř poskytuje společnosti Saint-Gobain Weber potřebné vybavení k udržení vysoké výkonnosti a kvality svých produktů s možností inovativních řešení pro místní trh.

Přejeme celému R&D týmu mnoho úspěchů ve všech projektech.