Inovace a vývoj jsou součástí DNA Skupiy Saint-Gobain. Proto společnost neustále vyvíjí, vyrábí a zlepšuje materiály, aby splnily požadované nároky a očekávání zákazníků

438125910216711
Střecha

Důvodů, proč si pořídit vegetační střechu, je hned několik: zeleň zvyšuje tepelnou pohodu, a to po celý rok, snižuje hlučnost, prašnost, celkově zkvalitňuje dané mikroklima, výrazně snižuje odtok dešťové vody a v neposlední řadě je atraktivním architektonickým prvkem a působí pozitivně i na psychiku. Výhodou je i nenáročná realizace vegetační střechy – Isover nabízí pro systémy vegetačních střech produkty z hydrofilní minerální vlny, díky kterým lze ozelenit téměř každou plochu včetně šikmé střechy a svislé stěny. Hydrofilní desky ISOVER FLORA a ISOVER INTENSE se používají v kombinaci se střešními substráty a díky nízké hmotnosti jsou vhodné i pro rekonstrukce. Jejich vláknitá struktura umožňuje udržení vody několik dní a zároveň dokáže přebytečnou vodu odvádět během přívalových dešťů. Tyto desky je možné využít i jako náhradu substrátu v jezírkách.

https://www.isover.cz/produkty/systemy-isover/vegetacni-strechy-isover

Střechy, příčky, podhledy

Isover EVO je výrobek z produktové řady Isover 4+, vyrobený z přírodních surovin s použitím pojiva na přírodní bázi. Jeho složení přispívá ke zkvalitnění vnitřního prostředí, je komfortnější na zpracování. Méně práší a je jemnější na dotek. Je ideálním řešením pro tepelnou izolaci vnitřních prostor budov, tedy pro šikmé střechy, příčky, předstěny, či podhledy. Díky výborným tepelněizolačním vlastnostem (λD = 0,035 W∙m-1∙K-1) účinně izoluje proti venkovnímu teplu i chladu a zároveň nabízí vysokou úroveň pohodlí a úspor. Znamenité zvukové izolační parametry zajišťují skvělou akustickou pohodu. Rovněž tak splňuje nejvyšší klasifikaci třídy reakce na oheň. 

https://www.isover.cz/produkty/isover-evo

Podlaha (na půdě)

Zateplení podlahy půdy patří mezi nejefektivnější a přitom často opomíjené použití tepelné izolace v domě. Teplo stoupá vzhůru a v případě nezateplené podlahy se nám hromadí v půdním prostoru. Pokud tento prostor využíváme k bydlení, máme izolaci ve střešní rovině a není nutné podlahu půdy izolovat. Pokud ale půdu nevyužíváme, nebo nám slouží pouze jako sklad běžně nepoužívaných věcí v domě, měli bychom tuto podlahu dostatečně odizolovat. Úsporným řešením při zachování tepelně izolačních, odkladových a zároveň pochozích vlastností půdy je kombinace minerální vlny a pěnového polystyrenu. Systém ISOVER STEPcross využívá pevnosti polystyrenových trámců v kombinaci s tepelnou účinností měkčích desek z minerálních vláken. Dalšími výhodami jsou jednoduchá aplikace bez tepelných mostů, minimální přitížení stropu a cena systému.

https://www.isover.cz/produkty/montazni-postupy/jak-na-zatepleni-podlahy-pudy-isover-stepcross

Střecha

Dům, stejně jako každé jiné těleso, ztrácí a získává teplo přes svůj povrch. Nejslabším místem povrchu budov jsou přitom střechy. Střecha je zároveň nejvíce ochlazovanou plochou – rozdíl interiérové a exteriérové teploty je zde většinou největší a k dalšímu ochlazování skrz ni dochází například vlivem dlouhovlnné radiace a sněhové pokrývky. Optimální tepelné ochrany a pohody dosáhnete při hodnotě součinitele prostupu tepla U ≤ 0,10 W∙m-2∙K-1, což je doporučená hodnota pro pasivní domy. To odpovídá tloušťce izolačního materiálu až 430 mm (tloušťka může být i menší v závislosti na druhu použitého materiálu). Náklady na tepelné izolace zároveň činí jen asi 3–5 % investičních nákladů na vestavbu podkroví – a vrátí se vám již za několik let díky nižším nákladům na vytápění. Systém zateplení nad krokvemi je snazší a rychlejší na provedení, zcela odpadá instalace pomocných konstrukcí podhledů pod krokvemi a uspoříte prostor v interiéru. Minimalizujete akustické mosty (krokve se stávají vlivem své tuhosti akustickým mostem, díky kladení izolace nad krokve můžeme dosáhnout už u tloušťky izolace 200 mm vzduchovou neprůzvučnost RW≥ 52 dB) a zcela vyloučíte vznik tepelných mostů  (vrstva tepelné izolace není přerušená krokvemi ani jinými konstrukcemi).

https://www.isover.cz/produkty/montazni-postupy/jak-na-zatepleni-nad-krokvemi-isover-x-tram

Auto

Saint-Gobain Sekurit nabízí svým zákazníkům inovativní produkty. Jedním z nich jsou skla HUD AR (Head Up Display Augmented Reality), která promítají důležité informace pro řidiče na celou svoji plochu. Standardní HUD, které již v portfoliu je,  promítá na malou oblast nad palubní deskou pasivní informace, jako např. maximální povolenou rychlost. Tím, že jsou všechny potřebné informace řidiči k dispozici přímo v zorném poli, přispívá tato technologie k bezpečnosti silničního provozu. V případě HUD AR budou mít promítané informace aktivní charakter a upozorní řidiče na případná rizika, jako je špatně viditelný chodec nebo nebezpečná vzdálenost od před vámi jedoucího auta.

https://www.saint-gobain-sekurit.cz/cs/portfolio/item/16-hud

Podlahy

ADFORS vyrábí sklo-vláknitou mříž ADFORS Vertex® Grid pro pevnější a pružnější potěr bez prasklin. Vertex Grid eliminuje vznik prasklin při vysychání o 60 % v porovnání s běžnými kari sítěmi. Jeho nízká hmotnost nezatěžuje stropy, minimalizuje zvednuté rohy při vyzrávání a oproti klasické kari síti je lehčí, což usnadňuje transport, manipulaci i pokládku. K řezání stačí nůž, přepravu a práci zvládne 1 osoba.

http://vertexgrid.cz

Parkoviště, silnice nebo jiné asfaltové povrchy

Rozbité silnice po zimě znamenají pro investory každoročně nemalé náklady vynaložené na jejich opravy. Speciální sklo-vláknitá mříž  ADFORS GlasGrid® je ideálním řešením pro zpevnění asfaltových vrstev vozovek, tramvajových pásů, parkovacích i letištních ploch. Jedná se o unikátní geomříž, která absorbuje napětí, horizontálně jej rozptyluje, a tím zpomaluje vznik reflexních trhlin a několikanásobně tak prodlužuje životnost vozovek a snižuje náklady na budoucí opravy a údržbu až o 50 %. Pokládka probíhá ručně či strojně, instalace je rychlá a snadná. Po svém využití je mříž recyklovatelná. 

http://www.adfors.com/eu/cz/geomrize

Interiér – stěny

ADFORS přichází na trh se sklo-vláknitými tapetami řady Novelio® Nature, které poskytují elegantní a zároveň ochrannou povrchovou úpravu vhodnou pro různé druhy komerčních i bytových prostor. Mezi benefity těchto designových tapet patří jednoduchá aplikace, odolnost vůči nárazu, stálobarevnost, ohnivzdornost a zdravotní nezávadnost. Navíc  jsou omyvatelné a nenasákavé, tudíž dobře slouží i ve vlhkém prostředí. Tato nová řada je ideálním řešením pro budovy, ve kterých je třeba dosáhnout špičkového estetického vzhledu při zachování mechanické odolnosti a vynikajících environmentálních vlastností.

http://www.novelionature.cz

Instalace odpadní, vodní a ventilace

PAM vyrábí ucelené potrubní systémy z tvárné litiny pro rozvody pitné a užitkové vody a také pro odvádění odpadních vod gravitačním i tlakovým potrubím. Systémy zahrnují trubky, tvarovky a armatury včetně napojení na různé materiály vnitřních rozvodů. Pro odvod odpadních vod uvnitř budov vyrábí litinové potrubní systémy SMU, které se vyznačují vysokou mechanickou odolností, jsou nehořlavé a současně poskytují akustický komfort.

http://www.saint-gobain-pam.cz/ke-stazeni

Odvádění dešťové vody

Pro odvod dešťové vody vyrábí PAM litinové potrubní systémy SME, které se vyznačují vysokou mechanickou odolností, jsou nehořlavé a současně poskytují akustický komfort. Pro objekty s plochými střechami nabízí podtlakový systém střešních vpustí EPAMS.

http://www.saint-gobain-pam.cz/vnitrni-odpadni-system

Silnice, chodník

PAM vyrábí litinové šachtové poklopy určené pro různé povrchy, s důrazem na stabilitu, bezpečnost a bezhlučnost. Dále nabízí uliční, obrubníkové a kanálkové mříže či architektonicky velmi zajímavé stromové mříže.

http://www.saint-gobain-pam.cz/poklopy

Fasáda

Chytré omítky Weber díky svým jedinečným vlastnostem a moderním technologiím zaručují, aby byla omítka stále čistá, pevná a dlouhodobě krásná a pro investora bezproblémová. Díky použití chytrých omítek se mnohonásobně snižuje riziko tzv. „zelenání fasád“.

https://www.weber-terranova.cz/vnejsi-fasady-a-omitky/vyrobky/tenkovrstve-pastovite-omitky/chytre-pastovite-omitky.html