Ostatní certifikáty

Ostatní certifikáty
Certifikát WEBER ČSN OHSAS 18001:2008

Certifikát WEBER ČSN OHSAS 18001:2008

Certifikát, který prokazuje, že integrovaný systém managementu divize Weber byl posouzen a shledán ve shodě s požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008.

WEBER - Politika IMS

WEBER - Politika IMS

Politika integrovaného systému managementu V rámci integrovaného systému managementu vydala divize Weber společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. politiku integrovaného systému managementu. Snahy a závazky uvedené v této politice vycházejí i z dokumentu „Charta EHS“, kterým koncern Saint-Gobain deklaruje snahu o dosažení tzv. „Target Zero“ (cíle nula) - nebo-li žádné pracovní úrazy, žádné nemoci z povolání a žádný nerecyklovatelný odpad.

The Nordic Ecolabel - Ecophon

The Nordic Ecolabel - Ecophon

Tato ekologická známka stanovuje požadavky ohledně životního cyklu výrobků Ecophon, od základních surovin až po recyklaci. Garantuje, že jsou splněny požadavky na emise CO2 a dalších plynů.

Emission Classification of Building Materials - Ecophon

Emission Classification of Building Materials - Ecophon

Většina výrobků Ecophon splňuje emisní požadavky RTS, Finské klasifikace čistoty místnosti pro stavební materiály. Klasifikace vyzařování stavebních materiálů má 3 třídy. Výrobky označené M1 (nejvyšší emisní třída) mají naměřené nejnižší hodnoty emisí, které mají vliv na zdraví.

The Danish Climate Label - Ecophon

The Danish Climate Label - Ecophon

Tento certifikát vlastnící Ecophon sleduje látky ve stavebních materiálech, které jsou potenciálními alergeny nebo látkami dráždivými. Výrobky s touto certifikací prošly rozsáhlým testováním, aby bylo zajištěno, že jsou zcela bezpečné pro vnitřní prostředí.

WEBER Charta EHS

WEBER Charta EHS

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce. Závazek zaměstnanců Weber k dosahovaní každodenních cílů a dodržování principů.

RIGIPS Politika kvality a životního prostředí 2014

RIGIPS Politika kvality a životního prostředí 2014

Certifikát PAM OHSAS 18001:2007

Certifikát PAM OHSAS 18001:2007

Výroba tlakovodních tvarovek a odlitků z tvárné a šedé litiny. Prodej trubních systémů z tvárné a šedé litiny včetně příslušenství.

PAM Politika IMS 2011

PAM Politika IMS 2011

Saint-Gobain

Víte že...

Zajímavá fakta a informace ze světa Saint-Gobain

Víte, kdy se Saint-Gobain začal rozvíjet mimo Francii?

První aktivita mimo Francii se datuje do roku 1858 a německého Mannheimu, kdy Saint-Gobain koupil svého sklářského konkurenta, společnost Saint-Quirin. Následovala Itálie v roce 1888, Belgie v roce 1898, Holandsko v roce 1904 a Španělsko o rok později, v roce 1905. Atlantický oceán byl překročen v roce 1937 – Brazílie a následovaly Spojené státy v roce 1970.