Skupina Saint-Gobain nabízí díky svým materiálům komplexní řešení pro kvalitní, úsporné a udržitelné bydlení. Jako lídr v oblasti stavebních materiálů citlivě vnímá otázky šetrnějšího přístupu k životnímu cyklu budov. Hrdě se k současnému trendu hlásí a jako jeden z prvních průkopníků optimalizuje veškeré procesy spojené s dodávkami environmentálně šetrných produktů.

Saint-Gobain používá lokální nebo recyklované suroviny, pracuje s vodou ředitelnými hmotami a usiluje o absolutní zdravotní nezávadnost všech svých produktů. Má zaveden systém environmentálního managementu a vybírá si dodavatelské firmy, které jej užívají také. Výrobky Saint-Gobain jsou vybaveny bezpečnostními informacemi, dokumentací EPD neboli environmentální prohlášení o produktu a dalšími doklady osvědčujícími jejich kvality z pohledu šetrného stavebnictví. Pro zelené budovy a jejich certifikaci byly proto připraveny důkazy o přínosech používání výrobků Saint-Gobain. Tyto důkazy jsou zpracovány s ohledem na konkrétní certifikační systémy budov. Sady dokumentace, které provázejí jednotlivé produkty, usnadní projektovému týmu úspěšnou certifikaci budovy.

EPD poskytují komplexní informace o dopadech výrobku na životní prostředí. Jsou založeny na vědecké metodě posuzování výrobků v celém jejich životním cyklu (LCA) a tato produktová prohlášení jsou základem k environmentálnímu hodnocení celé budovy (kredit MRc1). Většina výrobků Saint-Gobain Construction Products má zpracována environmentální prohlášení o produktu na základě podrobné analýzy LCA.

Odrazem současného vývoje jsou nové verze globálně rozšířených environmentálních systémů hodnocení budov LEED a BREEAM, které kladou velký důraz na hodnocení vlivů budovy na životní prostředí a zdraví a spokojenost jejích uživatelů, a to nově v celém životním cyklu budovy, od původu materiálů přes proces výstavby, její užívání až po dopady její budoucí přestavby nebo likvidace.

REFERENCE

Jednotlivé výrobky i ucelené systémy produktů divizí skupiny Saint-Gobain se v České republice podílely na mnoha budovách certifikovaných v systémech LEED i BREEAM. Výhodou systémů je komplexnost nabízených řešení vycházející ze spolupráce a dlouholeté mezinárodní zkušenosti. Svým partnerům Saint-Gobain zaručuje individuální přístup, pomoc při přípravě i realizaci jejich projektů a maximální nasazení každého zaměstnance při poskytování služeb k zajištění dodávek materiálů.