Skupina Saint-Gobain nabízí díky svým materiálům komplexní řešení pro kvalitní, úsporné a udržitelné bydlení. Jako lídr v oblasti stavebních materiálů citlivě vnímá otázky šetrnějšího přístupu k životnímu cyklu budov. Hrdě se k současnému trendu hlásí a jako jeden z prvních průkopníků optimalizuje veškeré procesy spojené s dodávkami environmentálně šetrných produktů.

Saint-Gobain používá lokální nebo recyklované suroviny, pracuje s vodou ředitelnými hmotami a usiluje o absolutní zdravotní nezávadnost všech svých produktů. Má zaveden systém environmentálního managementu a vybírá si dodavatelské firmy, které jej užívají také. Výrobky Saint-Gobain jsou vybaveny bezpečnostními informacemi, dokumentací EPD neboli environmentální prohlášení o produktu a dalšími doklady osvědčujícími jejich kvality z pohledu šetrného stavebnictví. Pro zelené budovy a jejich certifikaci byly proto připraveny důkazy o přínosech používání výrobků Saint-Gobain. Tyto důkazy jsou zpracovány s ohledem na konkrétní certifikační systémy budov. Sady dokumentace, které provázejí jednotlivé produkty, usnadní projektovému týmu úspěšnou certifikaci budovy. Stáhněte si naši brožuru Environmentální certifikace budov i s praktickými odkazy.

EPD poskytují komplexní informace o dopadech výrobku na životní prostředí. Jsou založeny na vědecké metodě posuzování výrobků v celém jejich životním cyklu (LCA) a tato produktová prohlášení jsou základem k environmentálnímu hodnocení celé budovy (kredit MRc1). Většina výrobků Saint-Gobain Construction Products má zpracována environmentální prohlášení o produktu na základě podrobné analýzy LCA.

Odrazem současného vývoje jsou nové verze globálně rozšířených environmentálních systémů hodnocení budov LEED a BREEAM, které kladou velký důraz na hodnocení vlivů budovy na životní prostředí a zdraví a spokojenost jejích uživatelů, a to nově v celém životním cyklu budovy, od původu materiálů přes proces výstavby, její užívání až po dopady její budoucí přestavby nebo likvidace. Toto téma jsme pro vás přehledně zpracovali do brožury Environmentální certifikace budov, která je volně ke stažení.

REFERENCE

Jednotlivé výrobky i ucelené systémy produktů divizí skupiny Saint-Gobain se v České republice podílely na mnoha budovách certifikovaných v systémech LEED i BREEAM. Výhodou systémů je komplexnost nabízených řešení vycházející ze spolupráce a dlouholeté mezinárodní zkušenosti. Svým partnerům Saint-Gobain zaručuje individuální přístup, pomoc při přípravě i realizaci jejich projektů a maximální nasazení každého zaměstnance při poskytování služeb k zajištění dodávek materiálů.