Saint-Gobain je moderní společnost, která si uvědomuje rychlý vývoj digitální komunikace v současném světě a s tím spojenými službami. Zavedením BIM tak společnost reaguje na nové požadavky ve stavebním procesu, kde čím dál tím častěji dochází ke změnám dosavadních zaběhnutých způsobů práce a postupů.

BIM (Building Information Modeling) neboli Informační model budovy je proces vytváření a správy dat o budově během jejího životního cyklu. Metodiku práce s tímto programem lze uplatnit pro jakýkoliv druh stavby. Kromě samotného 3D modelu navrhované stavby, dokáže metodika poskytnout základ pro další relevantní informace. Ke geometrickým datům lze v modelu přiřazovat nejrůznější údaje o výkonnosti jednotlivých prvků či celých systémů. Dále lze využít informace o energetických, akustických a cenových řešení nebo také o emisích CO2.

BIM je možné využít:

  •  pro modelaci návrhu stavby, projekční práce, simulaci různorodých situací či ověření realizovatelnosti návrhu;
  •  ve fázi výstavby pro aktualizaci dle skutečného stavu stavby a použitých výrobcích;
  • ve fázi správy a následné údržby objektu, jelikož data o projektování a výstavbě budovy jsou pro budoucího uživatele či správce stavby velice cenná.

Na webových stránkách vybraných společností Saint-Gobain jsou uloženy knihovny konstrukcí a systémů, které je možné stáhnout. Knihovny kompatibilní s nejvíce užívanými programy pracujícími ve standardech BIM. Prostřednictvím selektoru je možné najít nejvhodnější a zároveň ověřenou skladbu. Tyto knihovny zvané také jako Plug-ins umožňují práci s modelem standardním způsobem, tedy od nejnižší úrovně detailu až po tu nejvyšší.

 

Uživatel, popř. projektant si tak může vybrat materiály a skladby dle požadavků. Zároveň si může ověřit, zda jím zvolená skladba existuje a pokud ano, zda je certifikovaná. Tímto postupem se lze vyhnout situaci, kdy se až při samotné realizaci zjistí, že konstrukci není možné uskutečnit.

 

Přehled knihoven (Plug-ins) společností Saint-Gobain:

Petr Antl
Petr Antl
EE- Regional Marketing Coordinator, SGCP Product Development

Knihovny jsou kompatibilní s nejvíce užívanými programy pracujícími ve standardech BIM. Prostřednictvím selektoru je možné najít nejvhodnější a zároveň ověřenou skladbu.