Přidáno 11. Únor, 2015
Základem systému zelených vegetačních střech Isover jsou panely ze speciálních minerálních vláken, určené pro přímé pěstování rostlin místo zeminy. Největší výhodou tohoto způsobu ozelenění je výrazně menší přitížení nosných konstrukcí, lepší hospodaření s vodou ve střeše a tepelně izolační funkce.

Proč je dobré ozelenit střechu

Životní prostředí
Oproti lesnímu ekosystému je ve městech 10x vyšší koncentrace SO2, 20x vyšší, koncentrace CO2 a 30x vyšší koncentrace CO a prachu.
Teplota v centru velkých měst může být až o 10°C vyšší oproti lesní
krajině. Přehřívání vede ke stoupání teplého vzduchu, který s sebou
ze země zvedá prach a další nečistoty, které pak následně dýcháme.
Poletující prach je příčinou až 15% poklesu slunečního svitu. Vyšší
teplota vzduchu spolu s polutanty také urychluje tvorbu smogu. Zeleň na střechách pomáhá výrazně redukovat znečištění vzduchu
městského prostředí. Fotosyntéza – rostliny geniálně spotřebovávají
to, co my nepotřebujeme (CO2
) a přitom nám dávají zpět to, co
naopak potřebujeme velmi – kyslík. Tvorba kyslíku je závislá na
druhu vegetace, kterou na střechu použijeme. Rozhodující je její
listová plocha. Čím hustší vegetace, tím větší produkce kyslíku. Hustota olistění také určuje schopnost zachytávat prach a škodliviny
z ovzduší. Střešní vegetace zpomaluje pohyb vzduchu a prach spolu
s polutanty ulpívá na jejím povrchu, odkud se při dešti dostává
zpět do vegetační vrstvy. Zeleň kromě okysličování vzduchu zvyšuje
i jeho vlhkost, čímž pozitivně ovlivňují jeho kvalitu.