Saint-Gobain poskytuje svým zákazníkům výrobky a řešení pro udržitelné a komfortní bydlení. Protože si uvědomujeme, že právě udržitelnost se stává klíčovým faktorem nejen pro naši výrobu, ale i pro budoucnost nás všech, přijali jsme v rámci SG několik ambiciózních závazků, které povedou k větší udržitelnosti naší výroby.

Cíle Saint-Gobain do roku 2025

Odpady

Odpady

Odpady mnohdy představují cenou surovinu pro výrobu v jiných odvětvích. SG neustále hledá možnosti jak využít odpady vznikající při výrobě našich produktů. Do roku 2025 jsme se zavázali snížit množství nerecyklovaných odpadů o 50 %. V našem regionu se nám již podařilo v porovnání s rokem 2010 snížit toto množství o 48 %.

Odpadní vody

Odpadní vody

Voda je nepostradatelnou součástí života nás všech, což pociťujeme zejména v obdobích sucha v nedávné době. SG se zavázal, že do roku 2025 sníží množství vypouštěných odpadních voda o 80 %. Dosud jsme od roku 2010 snížili množství vypouštěných odpadních vod o 51 % a jsme tak na dobré cestě ke splnění tohoto ambiciózního cíle.

Biodiverzita

Biodiverzita

Zdraví nás všech, zdravé fungování ekonomiky a celé společnosti závisí na rozmanitosti zdrojů a služeb, které nám příroda poskytuje. Proto SG přijal v roce 2018 Politiku Biodiverzity, ve které se zavazuje k odpovědnému přístupu k druhové rozmanitosti v rámci celého životního cyklu svých produktů.

Energie a emise

Energie a emise

Emise CO2 bezpochyby přispívají ke globálnímu oteplování. Společnost SG si dala za cíl snížit svůj příspěvek k tomuto fenoménu redukcí emisí CO2 o 20 % a redukcí spotřeby energie o 15 % do roku 2025. Dále se společnost zavázala do roku 2040 snížit spotřebu elektřiny v kancelářských budovách o 75 %.