Práce v Saint-Gobain musí být synonymem pro bezpečné pracovní prostředí, kde každý může naplnit svůj potenciál, aniž by byl vystaven jakýmkoliv zdravotním nebo bezpečnostním rizikům. Ochrana zdraví, bezpečnost práce i péče o životní prostředí jsou povinností každého z nás dnes a denně, a to jak v práci, tak i doma. Každý musí na své příslušné úrovni přispět k vyšší bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti, a odpovídající měrou se také zapojit do iniciativ zaměřených na péči o životní prostředí. Naším společným úkolem je konzistentně snižovat dopad našich aktivit na životní prostředí.