Přidáno 2. Září, 2020
Nadace Křižovatka dnes předala 20 monitorů dechu v celkové hodnotě 40.000,- Kč určených pro Neonatologické oddělení nemocnice Na Bulovce, kde monitory převzal primář oddělení MUDr. Martin Čihař. Přístroje byly zakoupeny z finančního daru, který poskytly společnosti Saint Gobain Delegace ČR...


„Monitor dechu je zařízení, které upozorní zvukovým a světelným signálem okolí, že kojenec
přestal dýchat na více jak 20 vteřin, a umožní tak na tuto život ohrožující situaci okamžitě reagovat
(zahájením resuscitace, přivoláním odborné pomoci). Jeho použití tak podstatně zvyšuje bezpečnost
péče o malé děti, zvláště během jejich spánku.
Naší hlavní činností je zprostředkování darování monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí.
Oslovujeme organizace a společnosti, které jsou regionálně blízké obdarovávané nemocnici. Společně
se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích téměř v celé ČR“
popsala Mgr. Štěpánka Pokorníková, ředitelka Nadace Křižovatka.


O Nadaci Křižovatka
Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o
SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace
vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva
zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu
hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka.
V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti
první pomoc.
Za 25 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská
oddělení českých nemocnic více než 8.500 monitory dechu v celkové hodnotě cca 34 milionů Kč.


O projektu „Maminko, dýchám“
Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko
na porodnických, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic v České republice. Dále pak umožnit rodičům
vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým děťátkem domů.