Společnost Saint-Gobain byla oficiálním sponzorem 21. zasedání konference smluvních stran (COP 21) k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (UNFCCC).

Společnost Saint-Gobain byla oficiálním sponzorem 21. zasedání konference smluvních stran (COP 21) k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (UNFCCC).

Konference proběhla v Paříži na konci roku 2015. Saint-Gobain klade důraz na svůj závazek vůči ochraně životního prostředí a znovu potvrzuje svůj cíl, stát se referencí udržitelného bydlení.