V polovině června 2015 byla podepsána Nadací Saint-Gobain a Domovem pro osoby se zdravotním postižením Lochovice, smlouva o finanční podpoře ve výši 850 tis. CZK.

V polovině června 2015 byla podepsána Nadací Saint-Gobain a Domovem pro osoby se zdravotním postižením Lochovice, smlouva o finanční podpoře ve výši 850 tis. CZK.

Podpora je poměrnou částí celé investice, je určena pro výstavbu denní místnosti pro klienty domu, zateplení fasády části stávající budovy, hydroizolaci střechy. Projekt bude ukončen kolaudačním rozhodnutím začátkem července 2015.

Stavební materiály dodává Saint-Gobain Building Distribution.

Více Ing. Martina Hasmanová.

www.dzp-lochovice.cz