Pohodlné, energeticky úsporné domy šetrné k životnímu prostředí, chceme nabízet také znevýhodněným lidem.

Pohodlné, energeticky úsporné domy šetrné k životnímu prostředí, chceme nabízet také znevýhodněným lidem. Z toho důvodu jsme založili v roce 2009 iniciativu Nadace Saint-Gobain. Její činnost vychází z aktivní účasti pracovníků Skupiny. Ti také předkládají projekty, a je-li některý schválen, stávají se sponzory.

Nadace Saint-Gobain podporuje projekty v následujících oblastech: integrace mladých lidí prostřednictvím práce v sektoru bydlení / výstavba, modernizace nebo rekonstrukce sociálního bydlení pro obecné účely / energetická úspornost a ochrana životního prostředí v oblasti sociálního bydlení. Každý projekt musí mít podporu neziskových organizací, jakými jsou sdružení nájemníků bytů, nevládní organizace a nadace. Technickou realizovatelnost projektů posuzuje skupina expertů.