Přidáno 20. Březen, 2020
Recyklát je jednou ze vstupních surovin pro výrobu polystyrenových bloků, ze kterých se následně vyrábí polystyrenové desky. Isover odebírá veškerý stavební odpad ze zpracování EPS.

Odpad se vrací do výrobního závodu, kde se zpracuje a následně použije pro další výrobu EPS a díky tomu se snižuje spotřeba primární suroviny.

 

Recyklát představuje čistý expandovaný polystyren (EPS) jako jsou: zbytky ze staveb, ořezy, obalové materiály (např. od elektrospotřebičů, nábytku), přepravní boxy, tříděný odpad, atd.

 

K dalšímu zpracování (recyklaci) mohou být využívány pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny. V praxi to tedy znamená, že pro naše další zpracování recyklátu je důležité, aby dodávaný recyklát byl bez nečistot, bez jakýchkoliv polepů, zbytků barev, bez dřeva, plastu, papírových etiket, kovu, zbytků jídel, tmelů, lepidel, malty pod. Dále je nutné, aby bylo možné dodaný recyklát drtit, tudíž není možné odebírat elastický polystyren.

 

Shlédněte zajímavé video přímo z výroby EPS závodu Isover.

 

Více v článku: Životní cyklus výrobků

Leták - Životní prostředí

 

 

OHODNOŤTE TENTO ČLÁNEK