Přidáno 22. Březen, 2020
Systémovým řešením běžně označujeme konstrukce, které jsou tvořeny z ověřených materiálů a které byly řádně odzkoušeny.

U těchto konstrukcí je při správné aplikaci následně jistota, že bude splňovat požadované vlastnosti po dobu své životnosti a nebude nutné konstrukce opravovat či do nich jinak zasahovat.

Systémové řešení by mělo být vyžadováno všemi typy zákazníků, a to od koncových uživatelů až po projektanty, jelikož získají následující výhody:

·         ověřené a funkční řešení,

·         ekonomické řešení (při vývoji systémových řešení se klade vždy důraz na finanční náročnost takového řešení),

·         možnost deklarace požárních, akustických, statických a dalších parametrů konstrukce,

·         technická podpora (výběr vhodného materiálu, návrh skladby konstrukce, posouzení návrhu či hotové konstrukce, poskytnutí podkladů pro navrhování či montáž),

·         výpomoc při reklamacích (posouzení stavu konstrukce či montáže),

·         možnost doporučení realizační firmy,

·         možnost využití online nástrojů, které pracují se systémovými variantami (např. kalkulátory, selektory, vizualizace fasády aj.).

Příklady systémových řešení:

Rigips

Suché podlahy Rigistabil a Rigidur

Sádrokartonová příčka Habito H

Požárně odolné sádrokartonové konstrukce

Weber

Vnější zateplovací systém ETICS

Sanační systémy

Podlahové systémy

Isover

Zateplení podlahy půdy Isover STEPcross

Nadkrokevní zateplení Isover X-TRAM

Opláštění halových objektů Isover CLADISOL

V případě dotazů kontaktujte naše Centrum obchodní a technické podpory.

 

Ohodnoťte náš článek