Přidáno 17. Prosinec, 2020
Výhodám použití suché omítky a možnostem použití jsme se věnovali v předchozím příspěvku. Nyní tedy přichází čas na aplikaci krok za krokem.

POSTUP APLIKACE SUCHÉ OMTÍKY NA SVISLÉ STĚNY

 

1. Příprava lepicí malty Rifix. K přípravě tmelu použijeme čistý kbelík bez zbytků ztvrdlého tmelu. Rifix rovnoměrně sypeme do čisté studené vody tak, aby prášek dosáhl přibližně úrovně hladiny vody. Po vsypání jej necháme 1 - 2 min v klidu. Následně rozmícháme, nejlépe pomocí elektrické metly, eventuálně ručně. Dodatečné zahuštění dosypáním suchého prášku se nedoporučuje. Doba zpracovatelnosti je minimálně 45 minut od rozmíchání tmelu.

2. Pro opláštění používáme o 20 mm kratší desky, než je světlá výška místnosti. Vytyčení úrovně líce podkladu provedeme značkovací šňůrou, tzv. „brnkačkou“, na podlaze a na stropě. Lepicí tmel nanášíme na rub desek opláštění ve formě terčů, které jsou uspořádány do třech řad při podélných hranách (viz obrázek níže) a v podélné ose desky. Vzdálenost jednotlivých terčů v řadě je cca 30 - 35 cm. Doporučená tloušťka terčů lepidla je v rozmezí 10 - 40 mm. Alternativně můžeme tmel Rifix nanášet přímo na stěnu.

3. Nalepení a vyrovnání první rohové desky provedeme pomocí vodováhy.

Ve dvojici se realizace provádí lépe ;).

4. Konečné vyrovnání desek provedeme pomocí srovnávací latě a poklepáním gumovou palicí (opatrně). Rovinnost osazených desek kontrolujeme ve všech směrech, tj. v podélném i příčném směru a také křížově.

5. Tmelení spár mezi deskami a spár u podlahy, stropu a v ploše provedeme v souladu s technologickým předpisem montáže- Montážní příručka sádrokartonáře.  Doporučená technologická přestávka před zahájením tmelení (pro vyzrání lepicího tmelu) je dle konkrétních podmínek 2 až 3 dny. Stupně kvality hotových povrchů jsou řešeny ZDE. Povrchové úpravy suché omítky se provádí dle stejných zásad jako u jiných SDK konstrukcí.

 

V případě doplňujících dotazů se na nás obraťte – Centrum technické a obchodní podpory.

Ohodnoťte náš článek