Přidáno 26. Červen, 2020
Dekorativní omítka Marmolit s přírodním kamenivem a organickým pojivem se používá jako finální povrchová úprava stěn ve vnitřním i vnějším prostředí.

Kvůli své vysoké mechanické odolnosti se často používá na soklové části vnějšího zateplení budov.

Marmolit není vhodný na plochy vodorovné. Nepoužívat na plochy pochozí, neizolované proti vzlínající vlhkosti, trvale vlhké a na sanační omítkové systémy.

Na co je důležité dát pozor:

  • při použití na zvláště osluněné plochy se doporučuje použít odstíny s koeficientem HBW minimálně 25
  • teplota podkladu a vzduchu při aplikaci nesmí klesnout pod + 10°C a při podmínkách podporujících rychlé zasychání (teplota nad +25°C, silný vítr, vyhřátý podklad) je třeba zvážit všechny okolnosti včetně velikosti plochy a napojování
  •  neaplikovat na vlhký podklad
  • ucelené plochy provádět bez přerušení a pouze z jedné výrobní šarže
  • při provádění a následně po dobu 12 hodin je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti
  • vhodnými podklady jsou vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a základní vrstvy vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)
  • penetraceweberpas podklad UNI MAR se aplikuje 1 den před aplikací marmolitu

Po vyzrání marmolitu doporučujeme povrch opatřit nátěremweberimpegnace, který zvýší hydrofobitu celého povrchu a tím prodlouží životnost marmolitu.

V případě doplňujících dotazů se na nás obraťte: Centrum technické a obchodní podpory.

Ohodnoťte náš článek.